Siljan.com

Webb

Det var dags att lägga i nästa växel för Siljan Koncernen där en stor betydande punkt var satsningen på webben.

Målet var att skapa någonting lättanvänt, väldigt mobilvänligt med slutkund och produkterna i fokus. Utöver detta en önskan om någonting en aning annorlunda i samband med att hela verksamhetens profil och kommunikation sågs över. Detta blev första steget i Siljans nya digitala närvaro.

Siljan Group

Siljan-koncernen är en företagsgrupp i mitten av Sverige bestående utav Siljan Woodproducts, Siljan Timber, Blyberg Timber och Siljan Skog. Siljan’s verksamhet handlar om att sköta skog på bästa sätt och förädla timmer till produkter av hög kvalitet, detta i flera generationer sedan år 1897.

Koncernen omsätter idag nära en miljard kronor och sysselsätter cirka 1000 personer, varav 250 är direktanställda.

Besök hemsida
En kreativ lösning

REDO ATT STARTA DITT PROJEKT?

Kontakta mig